Category Archives: Sağlık politikaları, genel

Kısa, Kısa!!! Önemli Birkaç Başlık……

dsc_4443Kasım ayı bazı konuları hatırlamamız için önemli bir ay. Bunları ve son zamanlarda sunulan bazı rapor ve çalışmaları özetlemeye çalışalım.

Dünya Antibiotik Farkındalık Haftası: İlk kez 2012 yılında Avrupa Birliği tarafından başlatılan hafta, bu yıl 14-20 Kasım tarihleri arasında ikinci kez, “Dünya Antibiotik Farkındalık Haftası” olarak düzenlenen programlarla hatırlanıyor. Tüm dünyada antibiotiklerin uygunsuz ve yaygın kullanımının yol açtığı sorunlar tekrar tartışılıyor. Ülkemizde de antibiotikler hala en fazla tüketilen ilaçlar arasında yer almaktadır. Bunun sonuçları da çok ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. En önemli sorun yaygın kullanım sonucu gelişen bakterial direnç sorunudur. Özellikle sağlık hizmetine bağlı infeksiyonlara neden olan bakterilerin büyük çoğunluğu antibiotiklere dirençli hale gelmişlerdir. Yıllardır tartışmamıza rağmen hala antibiotik kullanımında optimal bir düzeye gelemedik. Antibiotik yönetim programlarının yaygın kullanımının sorunu çözebileceğini gösteren önemli çalışmalar yayınladı. CDC’nin “Antibotik Farkındalık Haftası” ile ilgili sunumunda çok çarpıcı notlar var:

Continue reading