Üniversite Eğitimi, “Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri, 10. Yıl” Çerçevesinde…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dr. Füsun Sayek ve eşi Dr. İskender Sayek benim sınıf arkadaşlarım, dostlarım ve kardeşlerim. Füsun’u çok erken kaybettik, tam 10 yıl önce! İskender ve kızları Selin ve Aylin başta olmak üzere, ailenin diğer üyeleri ve dostları her yıl “Füsun Sayek Etkinlikleri” ni düzenliyor, Arsuz’da. Bu yıl da 31 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında zengin bir program ile Füsun’un katkıları ve güzellikleri bir kez daha anılıyor. Artık bu etkinlikler, sağlık, eğitim, kültür, müzik, sanatın bir araya geldiği, her yaştan toplum üyelerine katkıda bulunan bir şenlik haline geldi.

Bu yıl da düzenlenen bu etkinliklere sınıf arkadaşları olarak daha büyük bir sayıda katılma kararı aldık, çok da iyi ettik. Hem İskender ve kızlarının neler yaptıklarını bir kez daha gördük ve çok takdir ettik, hem de uzun yıllar birbirini görmeyen bizler bir araya gelmiş olduk.

İskender bizlere görevler de verdi. Bazı arkadaşlarımız “Sağlıklı Yaşam” söyleşisinde görev aldı, bazılarımız da  Gençlerle Buluşma oturumunda “Geleceğin Meslekleri ve Bilim” başlığı altında üniversiteli olmak, yeni meslekler, kadın akademisyenler gibi konuları tartıştık. Ben ikinci toplantıda görevli idim.

 

Önce çok sorulan bazı sorulara bakalım, tüm dünyada üniversite eğitimi ve üniversite mezunu olmak ile ilgili.

 

Neden Üniversite Mezunu Olmak Önemli? Eğitim başarılı bir kariyer için ilk adım olarak kabul edilir, deneyim de daha iyi gelişim için çok önemlidir. Bazı kariyer yolları veya meslekler için, tıp, hukuk, öğretmenlik gibi, üniversite mezunu olmak şarttır. Buna karşılık özellikle teknik konularla uğraşacaklar için “üniversite mezunu olmak” şart mı diye sorular sorulmaktadır. “Üniversite mezunu olmak bir avantaj olmasa bile, bir dezavantaj da değildir”. Üniversiteye gitmeye karar verince, düşünce zenginliğinizi ve bilgi dağarcığınızı genişletme kararı vermiş olursunuz. Bu da sizi “potansiyel çalışan” olarak daha değerli kılar. Üniversite mezunu olmak size iş bulma yolunda bir garanti değildir, ancak daha fazla kapıların açılmasını sağlayabilir.  (Why a University Degree Is Important, 2016 My Tutor Club).

 

Üniversite Mezunu Olmak Gerekli mi? Öncelikle üniversiteler bir “curriculum” hazırlarlar. Derslerin seçimi öğrencilerin ileride seçecekleri kariyerlerinde başarılı olmalarının temelini oluşturur. Üniversitelerin çoğu hazırladıkları “curriculum” ile ilgili ders materyalini de hazırlarlar. Bu materyal öğrencinin hem okul sırasında hem de mezuniyet sonrasında kullanabileceği temel bilgilere kolaylıkla ulaşmasını sağlar. Üniversiteler öğrencilere sorularını cevaplandıracak bir ortam hazırlar. Bu digital bir ortam, profesörün kendisi veya yardımcıları veya aynı düzeydeki öğrenciler olabilir. Son olarak, üniversitelerin ana amaçlarından birisi araştırma yapmaktır, öğrenciler bu araştırmalarda yer alarak “araştırmacı ve sorgulayıcı” bir düşünce silsilesi geliştirmeyi öğrenirler. (Jon “maddog” Hall, Is a University Degree Necessary? 2015 Linux Professional Institute).

 

Üniversite Mezunu Olmanın Parasal Olmayan Yararları: Mezunların daha yüksek kaliteli iş bulma şansları vardır. Üniversite mezunlarının yaşam boyunca daha iyi sağlık sonuçları olduğu gösterilmiştir. Mezunların çocuklarının daha başarılı oldukları saptanmıştır. Üniversite mezunlarının toplumda daha etkin oldukları görüşü vardır. Mezunların eşitliğe, ırk, cinsiyet ayırımı gibi konulara daha hassas oldukları ve daha pozitif yaklaştıkları gösterilmiştir. Mezunların inovasyon ve ekonomik büyümede katkılarının daha fazla olacağı görüşü vardır. (www.ucas.com).

 

Sonuç…..

 

 • Çoğu işverenler, üniversite mezunlarının çok başarılı çalışanlar olduğunu kabul etmektedirler.
 • Gerçek şu ki, üniversite derecesi edinmek, intellektualiteyi geliştirmek için mükemmel bir yoldur.
 • Üniversite öğrencilerinin analiz etme, araştırma, iletişim, yazma gibi temel becerileri öğrenmeleri çok önemlidir. Bu beceriler her çalışma alanında mutlaka gerekli olan becerilerdir.
 • Üniversite öğrencilerinin kritik düşünme ve araştırma becerileri edinmeleri, onları daha sonraki dönemlerde “yaşam boyu öğrenme” alışkanlığı için hazır hale getirir.

http://agonist.org/Learning-Center/jobs/whyisauniversitydegreeimportant.html

 

Kısaca üniversitelerin tüm dünyada ve ülkemizde gelecekte karşılaşabilecekleri zorlukları da sıralayalım:

 1. Mali kaynaklar,
 2. Alt yapı,
 3. İnsan kaynakları (özellikle kaliteli öğretim üyesi),
 4. Öğrenci alt yapısı ve özellikleri,
 5. Digital alt yapı ve beceri, diğer yeni teknolojiler,
 6. Eğitim sistemleri ve eğitimin kalitesi,
 7. Araştırma ve inovasyon kaynakları ve öncelikleri,
 8. Global rekabet.

Bunlar ilk akla gelen konular. Ancak 20 veya 30 yıl sonra robotların eğitim verebileceği, her şeyin digital ortamdan alınıp verilebileceği bir üniversite de tartışılan konulardan birisi! Bunlara hazır mıyız? Cevaplaması zor bir soru…..

(Global summit: Universities of the Future, Barcelona, Spain, 29 Apr 2016, UNESCO-IHE)

 

 

Üniversite mezunlarını araştırıcı, sorgulayıcı, inovatif ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş olarak yetiştirebilirsek, görevimizi yapmış olacağız.

Bu yazıyı yazarken her zamanki gibi “iTunes” daki albümlerden birisini dinliyorum, “Sinatra: Best of the Best”. Çalan parça “My Way”! Sinatra diyor ki “I did it my way”!

 

Füsun, sen de İskender de, hepimiz de “We did it our way” diyebiliriz gururla! Bu birliktelik senin için oldu, ama hepimize yaşamımızın bundan önceki bölümünü gözden geçirme fırsatı verdi.

 

İyi ki seninle yaşamımızın bir bölümü kesişmiş sevgili Füsun!….

H. Erdal Akalın

 

You might also like