DSC_2177İki önemli sözlüğe göre başarının tanımı şöyle yapılıyor:

 • Zenginlik, saygı ve şöhret kazanma
 • İstenilen veya olumlu sonuçlar almak

http://www.merriam-webster.com/dictionary/success

 

 • Olumlu veya karlı sonuçlara ulaşmak.
 • Zenginlik, belli bir pozisyon, şeref ve benzeri başarılara ulaşmak

http://www.thefreedictionary.com/success

 Başarıyı siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Biz hekimler bir işimiz, daha da iyisi sevdiğimiz bir mesleğimiz olduğu için şanslıyız. Hasta bakımı, eğitim ve araştırma adına yaptıklarımız mutluluk verici. Hastalarımıza olabilecek en iyi düzeyde sağlık hizmeti sunabilmek, profesyonel başarımızın en temel düzeyidir. Ondan sonrası, “başarılı kariyer” için koyduğumuz kişisel hedef ve amaçlarımıza ulaşmamıza bağlıdır.

 

Başarı, yaşamını, planladığın şekilde yaşayabilmektir. Koyduğun hedeflere ulaşmak, ulaşırken geçen süre ve süreçlerden zevk almak ve elde edilen sonuçlardan mutlu olmaktır (SVETLANA PILYUGINA, MD, CHIEF EDITOR, 2014).

 

Neden Herkes Başarılı Olmak İster? Biz başarılı olmak isteriz, çünkü başarı yaşam planlarımızın bir parçasıdır. Biz başarımızın karşılığı olan sonuçları görmek isteriz. Biz kazanmanın tadını çok severiz. Bize bir uyarı gerekir.

Biz geçmişimizdeki başarısızlıkları kompanse etmek isteriz. (Manan Gupta, Future Entrepreneur http://www.positivityblog.com/in…

Written 15 Nov 2014).

 

Bir hekimin başarılı olabileceği değişik alanlar vardır.

 • İyi hekim olmak
 • İyi eğitici/öğretmen olmak
 • İyi araştırmacı olmak
 • İyi lider olmak

Hekim bunların birinde veya bir kaçında başarılı olabilir.  Her bir alanın bazı özelliklerini hatırlayalım:

 

İyi hekim olmak: “İyi bir doktorda olması gereken özellikler” şu şekilde sıralanabilir:

 • Profesyonelism
 • Empati,
 • Dikkatini verme,
 • Ön görüşlülük,
 • Sakinlik, rahatlık,
 • Çalışkanlık,
 • Yeterlilik, yetenek,
 • İletişim,
 • Şefkat, sevgi gösterisi.

(Manoj K. Jain. How to Be a Good Doctor: The 4 C’s. Medscape. Jan 10, 2012.

www.webmd.com/news/20060309/7-key-traits-of-ideal-doctor?

Top 6 Essential Traits of Great Doctors – i-studentglobal).

 

İyi bir hekimde olması gereken en önemli özelliklerden birisi de hekim-hasta ilişkilerinde başarılı olabilmektir. Bugün dünyanın hemen her yerinde hastaya ayrılan zamanın ne kadar kısıtlı olduğunu hatırlar isek, bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu kolayca anlayabiliriz. Bütün zorluklara rağmen iyi bir hekimin, başarılı bir doktorun hastası ve birlikte çalıştığı tüm sağlık çalışanları ile iyi iletişim kurması şarttır. İşte yapılması önerilen bazı konular:

 

 • Aşırı baskıcı tutumu bırakmalı (ataerkil), hekim hizmet sunucu olmalı, kendisini üstün (master/efendi) görmemelidir,
 • Kompleks yaklaşımdan vazgeçmelidir,
 • Odağı “finansal” kazanç olmamalıdır,
 • “Kalite İyileştirme Kavramına” inanmalı ve hastaya yaklaşımında bunu ön plana çıkarmalıdır,
 • Şeffaf olmalıdır,
 • Dinlemelidir, ama gerçekten dinlemelidir! (Duymak değil, dinlemek…)

(Don Berwick, Can physicians lead? Medicine 2016, RCP Annual Conference, 15-16 March 2016, London)

 

İyi eğitici olmak: İyi hekim aynı zamanda iyi eğitici hekimdir. Kendisini, hasta ve hasta yakınlarını, birlikte çalıştığı sağlık çalışanlarını ve toplumu eğitme sorumluluğunu da taşır. Buna ek olarak bazı doktorlar tıp fakültelerinde veya eğitim hastanelerinde öğrenci ve genç hekimleri eğitme sorumluluğunu da almışlardır.  Amerikan Tıp Fakülteleri Konseyinin yeni tıp eğitimi ile ilgili önerileri şunlardır:

 • Geleceğin hekimlerini “araştırıcı/sorgulayıcı” olmalarını sağlayacak şekilde eğitin.
 • Geleceğin tıbbi uygulamalarına temel olacak, altyapı sağlayacak temel bilim ağırlıklı, güçlü bilimsel eğitimi almalarını sağlayın.
 • Yeni bilimsel buluşları klinik uygulamalarına integre edebilmelerini sağlayacak, bu bilgileri diğer sağlık çalışanları ve hastaları ile paylaşacak “bilgi, beceri ve alışkanlıklara” sahip kılın.

(Scientific Foundations for Future Physicians, AAMC—HHMI, 2009).

 

Yeni eğitim programlarını tamamlayan doktorların başarılı olabilmeleri için yeni bazı bilgilerle de donanmış olmaları gerekmektedir. Dünyanın belli başlı tıp fakültelerinde tıp eğitimi programlarına eklenen bazı konular şunlardır: Yeni digital tekonoloji, koordinasyon ve kalite, sonuç-bazlı (değer-bazlı) hasta bakımı, liderlik, değişimin yönetimi, yeni kültür, hasta güvenliği- simülasyon, problem-bazlı öğrenim, klinik beceriler, humaniti- “Treat the patient, not the CT scan”, Abraham Verghese, Stanford, global işbirliği, yüksek-değerli sağlık hizmeti sunumu (kanıta-dayalı, sonuçları ölçen, değeri ön plana çıkaran hizmet), toplum–merkezli sağlık hizmeti (Population-centered care), takım-çalışması, kişi-merkezli hizmet (Person-centered care) ve sağlık politikaları, ekonomisi ve teknolojisi.

 

İyi araştırmacı olmak: Bu konuda başarılı olabilmek için öncelikle ister temel bilimci, isterse klinisyen olsun, hekimlerin “temel bilimlere” geri dönmesi gerekiyor. Buna ek olarak “Temel bilimler ve klinik araştırmalar arasında denge sağlanmasını” ve “Farklı düşünmeyi öğrenme”liyiz (Françoise Barré-Sinoussi, Keynote Lecture, 49th ICAAC, San Francisco, 2009). İnovatif kişiler; “EGO” larını kontrol altında tutmayı başarırlar, özgüvenleri yüksektir, sürekli merak ve öğrenme isteğindedirler, iyi bir dinleyicidirler, duygusallıktan uzaktırlar, çalışma arkadaşları ve hizmet sundukları ile empati kurabilirler (Harvey Deutschendorf, 7 Habits Of Innovative Thinkers,www.fastcompany.com).

 

İyi lider olmak: Liderlik; bir grubun veya kurumun, belli bir vizyona ulaşmak üzere odaklanmasını ve motive edilmesini sağlamaktır. Lider, bu grup veya kurumun tümünden sorumlu olan ve onlar adına hesap verebilen kişidir.

Daha önceleri lider ve liderlik kavramı güç ve kuvvet ile birlikte akla gelirken, bugün çok daha farklı yetenekler gerektirmektedir. Bir kurumda liderlik tek bir kişide toplanmayabilir. Liderlik bir anlık olabilir, bir süreç olarak  da tanımlanabilir. Liderlik bir fırsattır, bir an içinde ortaya çıkabilir (Frankel M. What is leadership? www.leader-values.com). Bugünün liderlerinde bulunması gereken yeteneklerin çoğu eğitim, iyi bir liderle çalışma, kişisel özelliklerin birleştirilmesi ve çalışılan kurumun kültürü ile gelişmektedir. İyi liderler bir zamanlar çok iyi izleyici olanlardır. İyi bir lider zaman zaman iyi bir izleyici, iyi bir izleyici de gerektiği zaman iyi bir lider olmalıdır (Taylor RB. Leadership is learned skill. Fam Prac Manag 2003;10:43-48). Lider; geleceği yaratır, gidilecek yönü belirler, doğru uygulamaları yapar, hayal ettiklerinden planlama yapar, insanları motive eder, değerlerine bağlıdır.

 

Yazının başında da belirttiğimiz gibi “Başarı, yaşamını, planladığın şekilde yaşayabilmektir. Koyduğun hedeflere ulaşmak, ulaşırken geçen süre ve süreçlerden zevk almak ve elde edilen sonuçlardan mutlu olmaktır”. Bunu hiç unutmamalıyız. Unutmamız gereken 15 önemli konu daha var!

 

 

Başarılı Olmak İstiyorsan; UNUTMA!

 

 • Daha önceki başarılarını UNUTMA!
 • Önceden plan yapmayı UNUTMA!
 • Sevdiğin işleri yapmayı UNUTMA!
 • Başarısız olabileceğini de UNUTMA!
 • Hatalarından öğrenmeyi/ders almayı UNUTMA!
 • En kötü sonuca hazır olmayı UNUTMA!
 • Zamanı iyi kullanmayı UNUTMA!
 • Hedeflerini belirlemeyi UNUTMA!
 • Daha önceki başarılarını UNUTMA!
 • Önceden plan yapmayı UNUTMA!
 • Sevdiğin işleri yapmayı UNUTMA!
 • Başarısız olabileceğini de UNUTMA!
 • Hatalarından öğrenmeyi/ders almayı UNUTMA!
 • En kötü sonuca hazır olmayı UNUTMA!
 • Zamanı iyi kullanmayı UNUTMA!
 • Hedeflerini belirlemeyi UNUTMA!

(Amy Morin,  http://www.lifehack.org/articles/productivity/15-things-remember-you-want-successful.html)

 

 

“Başarının Yolu” konuşmasını yapma fırsatını veren EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. sevgili İftihar Köksal ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim.  “Liderlik” ile ilgili bölüm ESIM 2016 (Costa Rei, Sardinia, İtalya) konuşmamdan alınmıştır.

H. Erdal Akalın

You might also like