“American College of Physicians” 100 Yaşında!

DSC03915

Nisan, Mayıs ve Haziran ayları hem ulusal, hem de uluslararası ortamda tıp toplantılarının yapıldığı aylardır. Bu toplantılara katılımla dünyada ve ülkemizde neler oluyor onu gözlemlemek, yeni bir şeyler öğrenmek mümkün olmaktadır.

Bu dönem içinde katıldığım en önemli toplantıdan söz etmek istiyorum. Benim de “fellow”u olduğum “American College of Physicians” bu yıl 100. Kuruluş yılını kutladı, Boston’daki toplantıda. ACP’nin bildirdiğine göre, bu yıl toplantıya 8500’ün üzerinde iç hastalıkları uzmanı katıldı, bunların 1400’e yakını uluslararası katılımcı idi.

Toplantıda, daha önceki yıllarda da olduğu gibi, iç hastalıkları uzmanlarının günlük sorunlarını tartışan, inovatif eğitim yöntemlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı gözleniyordu. Oturumlar arasında digital tıp, inovatif teknolojilerin kullanımı gibi konular ön planda idi. Bunun yanı sıra “değer-bazlı klinik uygulamalar” (value-based healthcare), kalite iyileştirme, hesap verebilirlik ve klinik uygulamalar gibi konular tartışıldı.

Bu yılki “International Form”un konusu “Geriatrics: Care of elderly” idi. Değişik ülkelerdeki durum paylaşıldı. Bu formdaki konuşmacılardan “Royal College of Physicians”ın başkanı oldukça önemli noktaları ön plana çıkardı. Bizde de benzer uygulamalar olduğu için bunları belirtmek istedim. RCP Başkanı Prof Jane Dacre konuşmasında bence çok önemli konulara değindi, bazıları şöyle:

 1. Üniversal sağlık sigortası ve sağlık politikası maliyeti çok yüksek bir uygulamadır.
 2. Yaşlı hastalar, pek çok akut bakım hastanelerinde en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
 3. Hem üniversal sağlık sigortası ve uygulamalarını hem de yaşlanan nüfusu daha iyi yönetebilmek için “Future Hospital” projesini başlattıklarını belirtti. Bu uygulamanın ana hatları şunlar:
  1. Teletıp,
  2. İntegre sağlık hizmeti uygulaması (birinci basamaktan tersiyer hizmet ünitelerine kadar integrasyon),
  3. Sağlık sunumunun değerelendirilmesi (kalite),
  4. Tıp eğitiminde “genel tıp” eğitimine ağırlık verilmesi, mezuniyet sonrasında yan dal uzmanlaşmasının tekrar gözden geçirilmesi,
  5. Hastalara verilen zamanın arttırılması, hekimlerin hastalarla daha fazla vakit geçirmelerinin sağlanması, hasta başına düşen hekim zamanının arttırılması.

Benzer konulara diğer konuşmacılar da değindiler. Özellikle “genel tıp” eğitiminin ön plana alınması ve genel dahiliyeci, genel pratisyen veya aile hekimi ağırlıklı klinik uygulamaların önemi belirtildi. Hollanda İç Hastalıkları Derneği’nin yaklaşımını da son derecede önemsediğimi belirtmek isterim. Üç başlık altında başlattıkları projenin ana hatları şöyle:

 1. Genel tıp yaklaşımında (genel dahiliye) liderlik,
 2. Yaşlılarla ortaklık (partnership),
 3. Sağlık okuryazarlığı konusuna sahip çıkma (ownership).

Kronik hastalıklar, toplumda yaşlı oranında artış, sağlık hizmetine harcanan kaynaklar, yaşam sonu sağlık sorunları ile başa çıkmadaki güçlükler ve bu dönemdeki sağlık harcamalarının yüksekliği tüm dünyanın büyük sorunlar yaşadığı konular.

Bizde de aynı sorunlar yaşanmakta. Bildiğim kadarı ile toplantılar düzenlenmekte. Ancak alınan kararlar ne kadar uygulanmakta? Sağlık hizmetimizin kalitesi, yaşlılarımıza sunduğumuz da dahil, nedir? Hasta güvenliğini değerlendiriyor muyuz? Tıbbi hata oranlarımız nedir? Sağlık okuryazarlığında neler yapıyoruz? Yaşam sonu sağlık sorunlarına yaklaşımımız nasıl? On yıl sonraki sağlık sorunlarımız ile başa çıkabilecek miyiz? Sağlık

harcamalarına yeterli payı ayırabilecek miyiz? Bu sorulara eminim ki cevaplar aranmaktadır. Aranmıyor ise çok geç olmadan hep beraber arayalım!

ACP’nin 100. Yıl oturumunun açılış konuşmasını eski Senatör Tom Daschle yaptı. Obama sağlık reformu projesinin hazırlanmasında çok emeği geçen kişilerden birisi. Konuşmasında yeni medikal liderlik özellikleri neler olmalıdır konusuna da değindi. Tüm doktorların liderlik ve profesyonellik özelliklerinin arasına yerleştirmelerine, benim de inandığım dört noktanın altını çizdi:

 1. Zorlukları yenme gücü, gerektiğinde esneklik, gerektiğinde direnç gösterme,
 2. İnnovasyon,
 3. Kooperasyon, takım oyunu,
 4. Sağlık politikaları ve sağlık ile ilgili teknolojilerin kullanımında ve geliştirilmesinde katılımcılık.

Sağlık hizmetinin daha iyiye gitmesi için hepimizin katkıda bulunması gerekmektedir. Umarım bunu da göreceğimiz günler gelecektir.

You might also like