Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri Nasıl Lider Olunur?

Her yıl 1-31 Ağustos tarihleri arasında, bizlerden çok erken ayrılan sevgili Füsun’un adına Sayek ailesi, (başta İskender olmak üzere) “Sağlık ve Kültür Etkinlikleri” düzenliyorlar. Bu yılki programda her hafta bir konser, bir söyleşi, sağlık taramaları, değişik paneller, resim ve heykel sergileri yer aldı. Her yaşa hitap eden bu etkinliklere katılım çok iyi idi.

Ben de yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik düzenlenen “Kariyer, Gelecek ve Liderlik” kursuna katıldım. İbrahim Ortaş, Selin Sayek Büke, İskender Sayek ve Aykut Özbuğday, katılan gençlere bilim ve toplum, kişisel deneyimlerle kariyer seçimi ve yükselme, takım oyunu ve oyunculuğu, girişimcilik ve nasıl lider olunur gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular. Ben de “Nasıl lider olunur?” konusunu üstlendim. Füsun Sayek adına düzenlenen bir toplantı için çok iyi seçilmiş bir konu, liderlik.

İyi bir lider olabilmek için önce iyi bir profesyonel olmak gerekir. Profesyonellerin önemli özellikleri olmalıdır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

Karakter: Dürüstlük, bağlılık, etik davranış, sorumluluk alma.

Kişisel yaklaşım, tutum: Pozitif yaklaşım, takım oyunculuğu, hizmet vermeye hazır olma.

Mükemmeliyet: Sürekli kendini iyileştirme, kalite iyileştirmeye gönül verme, dikkatle detayları izleme.

Yeterlilik: Uzmanlaşma, yeteneklerinin sınırlarını bilme, yeni beceriler geliştirme, sonuç odaklı olma, etkin ve iletişim becerileri yüksek olmalı.

Davranış: Olgun, kibar, kuruma bağlı, saygılı, her işi belli bir düzenle yapma alışkanlığında olma.

Liderlik, bir grubun veya kurumun, belli bir vizyona ulaşmak üzere odaklanmasını ve motive edilmesini sağlamaktır. Lider, bu grup veya kurumun tümünden sorumlu olan ve onlar adına hesap verebilen kişidir.

Liderlik bir yaşam boyu öğrenme sürecini içerir. Doğuştan lider olma bir “sokak efsanesi”dir! Kişinin yaşadığı ortam, evde ve okulda aldığı genel ve özel eğitim, rol modelleri, danışmanları, iş dışı etkinlikler ve deneyimi liderlik özelliklerinin gelişmesinde çok önemli rol oynarlar. Bunlara ek olarak liderlik konusunda verilen özel eğitimler de güncel konulara yabancı kalmamayı sağlayabilir.

Liderlik için gerekli olan özellikler, vizyoner olmak, yaptığı işi büyük bir tutku ve zevk alarak yapmak, içten ve samimi olmak, iletişim yeteneklerine sahip olmak ve en önemlisi hesap vermeye hazır olmak olarak sıralanabilir.

Liderlerde olmaması gereken özelliklere gelince; kesin fikirli olmak ve başkalarını dinlememek, “biz” yerine “ben” sözcüğünü kullanmak, hesap verebilirlilik özelliğinin olmaması, tutarsızlık, mikro yönetici gibi davranmak, bağırmak, aşağılamak ve güven verici olmamak en önemlileridir.

Geleceğin liderlerinin şimdiden üzerinde çalışmaları gereken konulara gelince; geleceğin liderleri küresel (global) düşünmeli, kültürel farklılıkları anlamalı, teknolojik değişime ayak uydurabilmeli, ortaklık ve stratejik işbirliği geliştirmeye önem vermeli, takım oyuncusu olmalı ve gerektiğinde liderliği paylaşabilmelidirler.

Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’ne bir kez daha katıldığım için çok mutluyum. Füsun’u özlem ve sevgi ile anıyorum. Sevgili İskender, Selin ve Aylin’i bu güzel etkinlikleri çok başarılı bir şekilde sürdürdükleri için gönülden kutluyorum.

 H. Erdal Akalın

 İlgilenenlere Not: Sunumu “Seçme Sunumlar” bölümünde bulabilirsiniz.

You might also like