Dört Mevsimler: Hoşçakalın!

Belki hatırlayanlar olacaktır, 2012 yılının başında bu sitedeki yazılarıma “Başlarken” demiştim:

“Yeterince okunacak, izlenecek kitap, site, blog varken neden birisi daha diye sorabilirsiniz. Neden benim bir “blog” yayınladığımı sorgulayabilirsiniz. Belki de yapacak başka işim yoktur, çok fazla boş zamanım vardır!

Ben, çok sevdiğim bir dostumun (sevgili Güler Abla) söylediği gibi “bilgi cimrisi” değilimdir. Tüm bildiklerimi, deneyimlerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyarım. Uzun yıllar uzmanlaştığım iç hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları bilim alanları dışında, sağlık eğitimi, sağlıkta kalite, sağlık ekonomisi, sağlık yönetimi, sağlık okuryazarlığı gibi konularda hem ulusal hem de uluslararası deneyimler kazandım. Bu birikimi paylaşmak istiyorum konuya gönül verenlerle. Onlardan öğrenmek istiyorum farklı deneyimleri, yaklaşımları.”

Continue reading

Vital Directions for Health and Health Care” “Sağlık ve Sağlık Hizmeti İçin Önemli Yönlendirmeler”

Sağlık hizmeti ile ilgili tartışmalar süregelmektedir. Hemen her ülke daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek ve son zamanlarda da toplumun sağlıklı kalmasını sağlayabilmek için yeni arayışlar içine girmektedir. Bu çalışmalar birbirini etkilemekte, her yeni rapor benzer sorunları olan veya olmayan diğer ülkelerin ilgisini çekmektedir.

Konu ile ilgili son rapor 21 Mart 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlandı; “Vital Directions for Health and Health Care: Priorities from a National Academy of Medicine Initiative”! Eski adı ile Institute of Medicine (IoM), yeni adı ile National Academy of Medicine (NAM) tarafından hazırlanan rapor oldukça ilgi çeken konulara değiniyor.

Continue reading

Yaşlanan Doktorlar: Bir hasta güvenliği sorunu mu?

Tüm dünya nüfusunun yaşlandığı bir gerçek. Özellikle gelişmiş toplumlarda ortalama yaşam süresinin uzaması, doğum hızının azalması sonucunda yaşlı nüfusta hızlı bir artış olduğu açık. Bunun bir sonucu da yaşlanan iş gücü olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmekte olan toplumlarda hızla yükselen işsizlik oranları, özellikle de gençlerde, ciddi sorunlar yaratıyor. Bunun bir nedeninin de yaşlanan işgücü olduğu ileri sürülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) doktorların %23’ü 60 yaş ve üstü, İngiltere’de sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısının 50 yaş ve üstü olduğu görülmektedir. Türkiye’de TUIK’in 31 Aralık 2010’da yayınladığı rapora göre doktora derecesi olanların yaklaşık %20’si 55 yaş ve üzerindedir. Bunların büyük bölümünün hekimler olduğu kabul edilmiştir. Bütün bunlar ve benzeri raporlar tüm dünyada yaşlanan bir doktor ve sağlık çalışanı sorunun ile olabileceğine işaret etmektedir.

Continue reading

Kısa, Kısa!!! Önemli Birkaç Başlık……

dsc_4443Kasım ayı bazı konuları hatırlamamız için önemli bir ay. Bunları ve son zamanlarda sunulan bazı rapor ve çalışmaları özetlemeye çalışalım.

Dünya Antibiotik Farkındalık Haftası: İlk kez 2012 yılında Avrupa Birliği tarafından başlatılan hafta, bu yıl 14-20 Kasım tarihleri arasında ikinci kez, “Dünya Antibiotik Farkındalık Haftası” olarak düzenlenen programlarla hatırlanıyor. Tüm dünyada antibiotiklerin uygunsuz ve yaygın kullanımının yol açtığı sorunlar tekrar tartışılıyor. Ülkemizde de antibiotikler hala en fazla tüketilen ilaçlar arasında yer almaktadır. Bunun sonuçları da çok ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. En önemli sorun yaygın kullanım sonucu gelişen bakterial direnç sorunudur. Özellikle sağlık hizmetine bağlı infeksiyonlara neden olan bakterilerin büyük çoğunluğu antibiotiklere dirençli hale gelmişlerdir. Yıllardır tartışmamıza rağmen hala antibiotik kullanımında optimal bir düzeye gelemedik. Antibiotik yönetim programlarının yaygın kullanımının sorunu çözebileceğini gösteren önemli çalışmalar yayınladı. CDC’nin “Antibotik Farkındalık Haftası” ile ilgili sunumunda çok çarpıcı notlar var:

Continue reading

Üniversite Eğitimi, “Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri, 10. Yıl” Çerçevesinde…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dr. Füsun Sayek ve eşi Dr. İskender Sayek benim sınıf arkadaşlarım, dostlarım ve kardeşlerim. Füsun’u çok erken kaybettik, tam 10 yıl önce! İskender ve kızları Selin ve Aylin başta olmak üzere, ailenin diğer üyeleri ve dostları her yıl “Füsun Sayek Etkinlikleri” ni düzenliyor, Arsuz’da. Bu yıl da 31 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında zengin bir program ile Füsun’un katkıları ve güzellikleri bir kez daha anılıyor. Artık bu etkinlikler, sağlık, eğitim, kültür, müzik, sanatın bir araya geldiği, her yaştan toplum üyelerine katkıda bulunan bir şenlik haline geldi.

Bu yıl da düzenlenen bu etkinliklere sınıf arkadaşları olarak daha büyük bir sayıda katılma kararı aldık, çok da iyi ettik. Hem İskender ve kızlarının neler yaptıklarını bir kez daha gördük ve çok takdir ettik, hem de uzun yıllar birbirini görmeyen bizler bir araya gelmiş olduk.

Continue reading

Başarının Yolu

DSC_2177İki önemli sözlüğe göre başarının tanımı şöyle yapılıyor:

  • Zenginlik, saygı ve şöhret kazanma
  • İstenilen veya olumlu sonuçlar almak

http://www.merriam-webster.com/dictionary/success

 

  • Olumlu veya karlı sonuçlara ulaşmak.
  • Zenginlik, belli bir pozisyon, şeref ve benzeri başarılara ulaşmak

http://www.thefreedictionary.com/success

 Başarıyı siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Continue reading

Tıpta İnovasyon ve Ezber Bozan “Disruptive” Teknolojiler

DSC_1059Son 5-6 yıldır bir “inovasyon” modası başladı, aldı başını gidiyor! Anlaşıldı ki, inovatif olmayan toplumların hangi dalda olursa olsun, gelişmiş toplum olma şansları pek yok! O nedenle tüm toplumlar “inovasyon”un peşine düştü.

İnovasyonun sözlük anlamına bakarsanız şunları bulursunuz: Yenilik, Değişiklik, İcat, Buluş, Yenilik getirme, Yenileşme, Değişimi sağlama. Bunların hepsi geçerli tanımlar, ancak mutlaka bir şey icat etmek veya yeni bir buluş veya yenileşme yapmak “inovasyon” için şart değildir.

Continue reading

Tanı Hataları: Yeni Bir Rapor

Tanı koyma anı, bir doktorun bilgi ve becerilerini ortaya koyacağı, güvenli ve etkin bir sağlık hizmetini belirleyen en önemli andır. Klinik muhakeme ve tanısal karar verme süreci, hastanın tüm tedavi planını değiştirebilir, tıbbi bakımın sonucunu olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir.

Tanı hatası, sonradan yapılan bir takım tetkik veya yeni ortaya çıkan bulgularla saptanan kaçırılmış, yanlış ya da gecikmiş bir tanı olarak tanımlanabilir. Tanısal süreç hatalarını, yanlış ya da gecikmiş tanılar, bunların bir kısmını da istenmeyen, hatta sentinel olaylar takip eder. Öte yandan, her yanlış tanı hastaya zarar ile sonuçlanmayabileceği gibi, hastaya zarar veren durum olmayan bir hastalığın tanısının konması sonucu yapılan tetkik, girişim ve tedaviler de olabilir. Kaçırılmış ya da gecikmiş tanılar hastanın sağlık serüveninde ciddi sonuçları olabilecek, morbidite ve hatta mortalite ile sonuçlanabilecek dönüm noktaları oluşturur. “Yüksek kaliteli tanı” doğru, zamanında, etkili, hasta merkezli, etik ve verimli olmalıdır.

Continue reading

Hasta Güvenliği: Kurumsal Yaklaşımlar

Zor bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nı böyle bir ortamda geçiriyoruz. Umarım daha iyi günlerde kutlama fırsatı buluruz gelecekte.

Bu hafta aynı zamanda “Hasta Güvenliği Farkındalık Haftası”.  Kısa süre önce “National Patient Safety Foundation” yeni bir rapor yayınladı; “Free from Harm”! Bugüne kadar yapılanlar ve yapılması gerekenler tartışılıyor bu raporda. Öne çıkan önemli konular arasında “kurumsal yaklaşımlar” ve “lider sorumlulukları” yer alıyor. Bu yazıda iki konuyu da sizlerle bir kez daha paylaşmak istedim.

Continue reading

Hasta-Odaklı Yaklaşım

Institute of Medicine 2000’li yılların başlarında “Sağlık Uygulamalarında Kalite” kavramı üzerine önemli raporlar yayınlamaya başladı. Bunlardan birisi de “Crossing the Quality Chasm” adı verilen rapordu. Bu raporda ve ondan sonrakilerde IoM, sağlık sistemlerinin ana hedeflerinin ne olması gerektiğini belirledi. Bu hedefler;

 

  • Daha güvenli,
  • Daha etkili,
  • Hasta-odaklı,
  • Zamanında,
  • Verimli, ve
  • Eşit sağlık hizmeti sunumu olarak özetlendi.

Continue reading