Author Archives: Admin-Saglik-Politikalari

Bir Ödülün Ardından

EAödülÖdül almak hepimizin çok mutlu olduğu bir olaydır. Ödülün karşılığı ne olursa olsun, insanın
kendisinin değerli bulunduğu hissi her şeyin üstüne çıkmaktadır.

Ben de hiç beklemediğim bir zamanda ve hiç beklemediğim bir kurumdan bir ödül aldım. “Royal College of Physicians”  10 Haziran 2014 tarihinde bana “honorary fellow” ünvanı verdi, bir törenle.

Continue reading

Akılcı Seçim: Neler oluyor?

DSCN2852

European Federation of Internal Medicine (EFIM) ve Swiss Society of General Internal Medicine (SGIM) ortak kongrelerini İsviçre’nin Cenevre şehrinde 14-16 Mayıs 2014 tarihlerinde yaptılar. European and Swiss Congress of Internal Medicine (ESCIM) adı verilen kongrenin “President’s Lecture” adı verilen oturumunun konuşmacılarından birisi bendim. Bu onuru verdikleri için hem EFIM hem de SGIM başkanlarına şükranlarımı sunarım. Konuşmamın başlığı “Choosing wisely: What’s going on?” idi, yani “Akılcı Seçim: Neler oluyor?”. Daha önce bu sitede de sağlık harcamalarında israftan bahsetmiş idim. Bu konuşmada da “Choosing Wisely”, American College of Physicians’ın “High Value Care” hareketleri ile Institute of Medicine tarafından yayınlanan “Best Care at Lower Cost” raporunu özetlemeye çalıştım, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin bazılarından israfla ilgili çalışmalardan örnekler verdim. Sağlık harcamalarının bu şekilde devam etmesi durumunda tüm sağlık sistemlerini ne gibi zorlukların beklediğini bir kez daha hatırlatarak konuşmamı sonlandırdım.

Continue reading

Geleceğin Antimikrobiyal Tedavi Vizyonu

DSC_0027Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ATDS Çalışma Grubu ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin birlikte düzenledikleri 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri 18-20 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Oldukça ayrıntılı programın açılış konferansını vermemi istediler, benden. Beni düşündükleri ve onurlandırdıkları için çok teşekkür ederim.

Son on yıldır dünyanın en önemli sağlık sorunlarının arasına “antibiyotiklere dirençli bakteriler” sorunu girdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC), Birleşik Krallık Sağlık Başkanı ve dünyanın en önemli ekonomik formu (WEF) yakın bir gelecekte en basit bir infeksiyon hastalığını dahi tedavi edebilecek durumda olamayabileceğimizi bildiren raporlar yayınladılar (3). Bu sorunu aşmak için de büyük bir çaba içine girildi.

Continue reading

Tanı Hataları (Diagnostic Errors): Önemli Bir Hasta Güvenliği Sorunu

DSCN2643_2

Bir hastanın sağlık yolculuğu “tanı koyma” veya “tanı alma” ile başlar. Yapılan çalışmaların sonuçları, konulan her 10 tanıdan 1’inin yanlış olduğunu, geç konulduğunu veya “atlandığını” göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde “tanı hataları” nedeni ile yılda 40,000-80,000 hastanın öldüğü ileri sürülmektedir. Bu nedenlerden dolayı “National Patient Safety Foundation” (Ulusal Hasta Güvenjiği Vakfı) (NPSF)ve “Society to Improve Diagnosis in Medicine” (Tıpda Tanı Koymayı İyileştirme Derneği) (SIDM) bir araya gelerek, “Hasta Güvenliği Haftası” (2-8 Mart 2014) için “Tanı Hataları”nı haftanın konusu olarak seçti. Amaç, klinisyenleri, sağlık sistemlerini, hasta ve tüketicileri konu ile ilgili bilgilendirmek ve bu konuya daha fazla önem vermelerini sağlamak!

Continue reading

“Sıfır İnfeksiyon, Sıfır Tolerans”

 DSC_0017_2Son 50 yılda tüm çabalara rağmen, sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların görülme sıklığı ve önemi hala güncelliğini korumaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye yatan hastaların %5’inde sağlık hizmetine bağlı bir infeksiyon gelişmekte (yaklaşık 2 milyon hasta/yıl) ve bunların 100.000’i ölmektedir. Avrupa CDC kurumu bu oranın AB ülkelerinde biraz daha yüksek olduğunu belirtmekte (%5-10), ancak gerçek görülme sıklıklarının daha fazla olabileceğini vurgulamaktadır. Ülkemizde bu oranlar bilinmemekle birlikte, UHESA verileri (ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI “UHESA” RAPORU ÖZET VERİ. 2012), hiç olmazsa cihaza bağlı infeksiyon oranlarımızın hem ABD, hem de AB ülkelerinden oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Continue reading

Sağlık Sistemlerinin Geleceği

Tüm dünyada sağlık tartışılan en önemli konulardan biri olmaya devam etmektedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, pek çok gelişmiş ülkede sağlık hizmetleri tekrar gözden geçirilmekte ve reform çalışmaları yapılmaktadır. Harvard Üniversitesi Sağlık Politikaları Profesörü David Blumenthal’e göre tüm dünyada sağlık sistemlerinin zorlayan önemli nedenler bulunmaktadır:

Continue reading

Yaşlılık ve İnfeksiyon: Neden Önemlidir?

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli iki sorunuyaşlanan dünya nüfusu ve kronik hastalıklardır. Yaşlanan nüfus sadece sağlık sorunlarını değil, sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Kronik hastalıklar ise, çoğunun inanışlarının aksine, yaşlı ve gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere bütün dünyanın büyük sağlık sorunudur.

Continue reading

Sağlık Harcamalarında “İSRAF” sorunu

Son yıllarda tüm dünyada sağlık harcamalarının ciddi bir şekilde sorgulandığı dikkati çekmektedir. Özellikle sağlığa ciddi harcamalar yapan ülkeler bu harcamaları nasıl daha verimli bir hale getirebilecekleri ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların çoğunda uzun zamandır bilinen, ancak pek de üzerinde durulmayan bir sonuçla karşılaşıldı. Sağlık harcamalarında ciddi bir İSRAF söz konusudur.

Continue reading