Yüksek Değerli Sağlık Sunumu Amaçlı Sağlık Kurumu Üst Yöneticilerinin Yapması Gerekenler Listesi (A CEO Checklist for High-Value Health Care)

Institute of Medicine “Value & Science –Driven Health Care” (Değer ve Bilime-Dayalı Sağlık Hizmeti) konulu bir Yuvarlak Masa toplantısı yaptı ve bunun raporunu bu ay yayınladı (Discussion Paper, A CEO Checklist for High-Value Health Care, D. Cosgrove, M. Fisher, P. Gabow, et. al., June 2012).

Amerika’nın önemli sağlık kurumlarının üst yöneticilerinin deneyimlerini paylaştıkları bu yuvarlak masa toplantısında, bugünün ve geleceğin yöneticilerine önemli öğütler var.

Yüksek performanslı (değer ve bilime dayalı) sağlık kurumlarının üst yöneticileri, neden 10 maddelik “yapılması gerekenler” listesini hazırlandıklarını şu şekilde açıklıyorlar: Bu listedeki konulara çözüm bulacak stratejilerin hazırlanması ve uygulaması sonuçunda ciddi ve etkili bir kalite iyileştirme yanında, maliyetlerde de önemli azalmalar saptanmaktadır. Listedeki konular kurumsal yapı ile başlayıp geniş bir spekturumu içine almaktadır. Her sağlık kurumu üst yöneticisinin elinden bırakmaması gereken listeyi kısaca özetliyorum.

Kurumsal Yapı Elemanları (Foundational elements):

  1.  Yönetim öncelikleri (governance priority): Gözönünde ve kararlı bir üst yönetim,
  2. Sürekli iyileştirme kültürü (culture of continous improvement): Sürekli ve zamanlı öğrenmeye verilen önem,

Alt-Yapı Temelleri (Infrastucture fundamentals):

  1.  İnformasyon teknolojisinde en iyi uygulamalar (IT best practices): Otomatize, güvenilir informasyonun hizmetin sunulduğu yerden, sunulduğu yere ulaştırılması,
  2. Kanıta-dayalı protokoller (Evidence protocols): Etkili, etkin ve ısrarlı uygun hizmet sunumu,
  3. Kaynak kullanımı (Resource utilization): Personel, fiziksel alan ve diğer kaynakların optimize kullanımı,

Hizmet Sunum Öncelikleri (Care delivery priorities):

  1.  İntegre sağlık hizmeti sunumu (Integrated care): Doğru hizmet, doğru yer, doğru uygulayıcı, doğru takım çalışması,
  2. Karar verme mekanizmasının paylaşımı (Shared decision making): Sağlık hizmeti planlarının hekim-hasta işbirliği ile düzenlenmesi,
  3. Hedeflenmiş hizmetler (Targeted services): Yoğun kaynak kullanımı gereken hastalar için hazırlanmış özel toplumsal ve klinik uygulamalar,

Güvenilirlik ve Geri Bildirim (Reliability and feedback):

  1.  Sisteme yedirilmiş koruma mekanizmaları (Embedded safeguards): Tıbbi uygulama hatalarını ve infeksiyonları önleyici tedbirleri destekleme ve anında çözüm üretme,
  2. Kurum içi şeffaflık (Internal transparency): Performans, alınan sonuçlar ve maliyet konularında görülebilir gelişme/iyileşmelerin paylaşımı.

Yuvarlak Masa tartışmasında ele alınan bu konuların önemi ve yapılabilecekler, yazıda kısa başlıklar altında yer alıyor. İlgilenenler yazıya aşağıdaki bağlantıdan erişebilirler.

Discussion Paper, A CEO Checklist for High-Value Health Care, D. Cosgrove, M. Fisher, P. Gabow, et. al., June 2012

“Institute of Medicine, of the National Academies

“Advising the Nation, Improving Health”

H. Erdal Akalın

You might also like