Kronik Hastalık Yönetimi ve Elektronik Sağlık Kayıtları

TÜSİAD, 3 Temmuz 2012 tarihinde yeni bir rapor yayınladı. Dünyanın en önemli sağlık sorunu olan kronik hastalıkları konu alan bu raporla ilgili bilgileri aşağıda özetlemeye çalışacağım.

“Sürdürülebilir Sağlık Sistemi İçin Kronik Hastalık Yönetiminde Elektronik Sağlık Kayıtlarının Rolü” başlıklı bu çalışma, TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu bünyesindeki Sağlık Çalışma Grubu’na bağlı Sağlık Politikaları ve Stratejileri Alt Çalışma Grubu’nun faaliyetleri çerçevesinde, Prof. Dr. Erdal AKALIN (Proje Yürütücüsü), Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER (Proje Raportörü ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Faik SAYRAN (Proje IT Danışmanı) tarafından hazırlanmıştır.

Raporda, kronik hastalıkların yönetilmesinde elektronik sağlık kayıt sistemi her yönüyle ele alınırken, Türkiye’de yaygın görülen bir kronik hastalık olan hipertansiyon örneği özelinde mevcut kişisel sağlık kaydı altyapısının yeterliliği de incelenmektedir.

Raporda;

  1. Kronik hastalık yönetiminin, sürdürülebilir bir sağlık sistemi için öneminin ve sağlık kayıtlarının etkin ve anlamlı kullanımı ile sağlanacak verimlilik artışının vurgulanması,
  2.  Hipertansiyon örneğinde Türkiye’deki mevcut kişisel sağlık kaydı altyapısının yeterliliğinin incelenmesi,
  3. Kronik hastalık yönetiminde tedavi başarısını artırmak için sağlık kayıtlarının daha etkin kullanımının önerilmesi amaçlanmıştır.

Raporun “Sonuç ve Öneriler” bölümde yer alan ana başlıklar aşağıda sunulmuştur.

Kronik hastalıklarla mücadele etmek için koruyucu hekimlik önlemlerinin ülke sathında yaşama geçirilmesi gerekmektedir.

Bütünleştirilmiş (integre) sağlık hizmetleri olmadan yüksek performanslı, finansal sürdürülebilirliliği olan bir sağlık hizmeti sunulması mümkün değildir.

Bütünleştirilmiş ve koordine bir bakım verilmesini sağlayacak hastalık yönetimi programlarının yaşama geçirilmesi, kişinin sağlığında aktif olarak sorumluluk aldığı bir süreci içerir.

Standart kalitede hizmet verilmesini sağlayacak altyapının oluşturulması ve elektronik sağlık altyapısının sadece geri ödeme için değil, birebir hastalığın tanı ve tedavi sürecinde kullanılması yüksek performanslı bir sağlık sisteminin temelini oluşturmaktadır.

Elektronik sağlık kayıtlarının (ESK) anlamlı kullanımı, ancak verilerin doğru girilmesi, standart hastalık kodlarının kullanılması ve verilerin sadece geri ödeme için  değil, doğrudan hastanın tedavisi için kullanılması ile mümkündür.

Elektronik sağlık kayıtlarının anlamlı kullanım ilkeleri çerçevesinde yaşamsal bulgular kapsamında kan basıncı ölçümlerinin kaydedilmesi yer almaktadır.

Kronik hastalıklarda bilgi teknolojilerinin kullanımından doğan temel beklentiler göz önüne alınarak ESK sistemlerinin iyileştirilmesi sürdürülebilir sağlık sistemine katkıda bulunacaktır.

Ülkemizde kullanılmakta olan ESK sistemleri altyapısı, bütünleştirilmiş bir sağlık hizmet sunumuna ve çıktı odaklı bir performans ölçümüne olanak sağlayabilir.

Kronik hastalıklar için etkin önleme ve kontrol stratejileri oluşturulması için veri toplanması, çok boyutlu ve çok sektörlü araştırmanın teşvik edilmesi ve bir araştırma gündemi geliştirilmesi önerilmektedir.

Sonuç olarak, hali hazırda var olan elektronik sağlık alt yapısında yapılacak düzenlemeler ile kronik hastalıkların yönetiminde çok önemli adımlar atılabileceği ve bu dönemin sağlıkta dönüşüm programının verdiği ivme ile Türkiye açısından bir fırsat penceresi olduğu görüşüne varılmıştır.

Bu raporun sunumundan hemen sonra “Using Electronic Health Records to Improve Quality and Efficiency: The Experiences of Leading Hospitals” başlıklı rapor “The Commonwealth Fund” tarafından yayınlanmıştır (July 2012). Rapor, anlamlı ESK sistemlerinin sağlık hizmeti kalitesinde iyileştirmeye ve hizmet sunumunun daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesine olan olumlu etkisini örnekleri ile göstermektedir.

İlgilenenler her iki rapora da aşağıdaki linklerden ulaşabilirler.

H. Erdal Akalın

You might also like