17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin bugün ile ilgili özet verileri aşağıdadır. Daha once bu sitede sunduğumuz “Kronik Hastalıklar” ile ilgili yazıda da belirttiğimiz gibi başta hipertansiyon olmak üzere tüm kronik hastalıklar dünyanın ve Türkiye’nin en önemli sağlık sorunu olmaya devam etmektedir ve etmeye devam edecektir.

Özellikle toplumu bu hastalıklardan korumak veya gelişebilecek önemli komplikasyonları önlemek sağlık politikalarımızın en başta gelen amaçlarından biri olmalıdır.      

 1.  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hipertansiyon “önlenebilir ölüm nedenleri” içinde 1 numaradadır.
 2. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin ülke genelinde yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre:
  1. Her 3 erişkinden 1’i (% 32,2 – 15 milyon) daha önce hiç tansiyon ölçtürmemiştir.
  2. Her 3 erişkinden 1’inin (% 31,8 – 15 milyon) hipertansiyonu mevcuttur.
  3. Hipertansiyonu olan 10 erişkinden 6’sı (% 59,3 – 9 milyon) hipertansif olduğunu bilmemektedir.
  4. Hipertansiyonu olan 10 erişkinden 7’si (% 68,9 – 10 milyon) tedavi almamaktadır.
  5. Hipertansiyonu olan 100 erişkinden 92’sinin tansiyonu (% 91,9 – 1,2 milyon) kontrol altında değildir.
  6. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizdeki her 4 ölümden 1’i, tansiyonun kontrol edilmesi ile önlenebilir.
  7. Türk Hipertansiyon insidans çalışması verilerine göre ülkemizde 4 yıllık hipertansiyon insidansı %21,3’dür.
  8. Hipertansif hasta sayısı 2003 yılındaki prevelans çalışmasında yaklaşık 15 milyon iken Türk Hipertansiyon insidans çalışmasında yaklaşık 18 milyona ulaşmıştır.
  9. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi hipertansif hasta populasyonunun ve hipertansiyona bağlı gelişen kalp ve damar hastalıkları, inmeler, körlük ve böbrek yetmezliği gibi olaylara maruziyet (ve tabiiki bunların tedavisinde harcanan maaliyet) giderek artmaktadır.

Tüm erişkinlerin sağlık kuruluşlarına başvurdukları zaman kan basınçlarının ölçülmesinin zorunlu hale getirilmesi bile bu önemli sağlık sorununu daha erken saptamakta yardımcı olacaktır.

H. Erdal Akalın

Kaynak:

www.turkhipertansiyon.org

You might also like