Category Archives: Kalite iyileştirme

Hasta-Odaklı Yaklaşım

Institute of Medicine 2000’li yılların başlarında “Sağlık Uygulamalarında Kalite” kavramı üzerine önemli raporlar yayınlamaya başladı. Bunlardan birisi de “Crossing the Quality Chasm” adı verilen rapordu. Bu raporda ve ondan sonrakilerde IoM, sağlık sistemlerinin ana hedeflerinin ne olması gerektiğini belirledi. Bu hedefler;

 

  • Daha güvenli,
  • Daha etkili,
  • Hasta-odaklı,
  • Zamanında,
  • Verimli, ve
  • Eşit sağlık hizmeti sunumu olarak özetlendi.

Continue reading

Dünya Sepsis Günü, 13 Eylül 2013!

“Global Sepsis Allience”ın verilerine göre, dünyada her 3-4 saniyede bir sepsis nedeni ile bir ölüm oluyor. GAS kurucu üyeleri bu sık görülen ve sonuçları oldukça kötü olan tıbbi soruna daha fazla dikkati çekebilmek için 13 Eylül gününü “Dünya Sepsis Günü” (World Sepsis Day) olarak ilan ettiler. Grubun misyonu “sepsis insidansını ve sepsise bağlı mortaliteyi, 2020 yılına kadar %20 azaltmak”.

Continue reading

Klinik Kalite İyileştirme

Sağlık hizmeti sunumunun ana hedefleri olarak üç konu saptanmıştır (R Brook, Clin Perform & Quality Health Care 1996):

  1. Herkese gerekli ve uygun sağlık hizmetini sunmak (ulaşılabilirlik),
  2. İsrafı önlemek ve ihtiyaç duyulan hizmeti verimli bir şekilde sunmak (maliyet),
  3. Verilen hizmetin her düzeydekalitesini iyileştirmek ve farklılıkları azaltmak (kalite). Continue reading

Antimikrobiyal Tedavi Rehberleri

Klinik uygulama rehberleri bir hastalığın, sorunun veya sürecin/işlemin kabul edilmiş yönetiminin kanıta-dayalı özetidir.Rehberler kalite iyileştirme programlarının bir parçasıdır. Sağlık hizmetlerinde kalite günün mesleki bilgileri içinde, kişilere ve topluma verilen sağlık hizmetinde istenilen ve beklenilen sonuçlara ulaşma olarak tanımlanmaktadır.

Continue reading