Category Archives: Hasta güvenliği

Yaşlanan Doktorlar: Bir hasta güvenliği sorunu mu?

Tüm dünya nüfusunun yaşlandığı bir gerçek. Özellikle gelişmiş toplumlarda ortalama yaşam süresinin uzaması, doğum hızının azalması sonucunda yaşlı nüfusta hızlı bir artış olduğu açık. Bunun bir sonucu da yaşlanan iş gücü olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmekte olan toplumlarda hızla yükselen işsizlik oranları, özellikle de gençlerde, ciddi sorunlar yaratıyor. Bunun bir nedeninin de yaşlanan işgücü olduğu ileri sürülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) doktorların %23’ü 60 yaş ve üstü, İngiltere’de sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısının 50 yaş ve üstü olduğu görülmektedir. Türkiye’de TUIK’in 31 Aralık 2010’da yayınladığı rapora göre doktora derecesi olanların yaklaşık %20’si 55 yaş ve üzerindedir. Bunların büyük bölümünün hekimler olduğu kabul edilmiştir. Bütün bunlar ve benzeri raporlar tüm dünyada yaşlanan bir doktor ve sağlık çalışanı sorunun ile olabileceğine işaret etmektedir.

Continue reading