Category Archives: Kronik hastalıklar

Kronik Hastalıklara Güncel Yaklaşımlar

sonbahar“Institute of Medicine” 2003 yılında yayınladığı “Priority areas for national action, Transforming health care” raporunda sağlık hizmeti sunumunu dört ayrı başlık altında toplamıştır.

  1. Koruyucu sağlık hizmeti sunumu,
  2. Akut sorunlarla ilgili sağlık hizmeti sunumu,
  3. Kronik hastalıklara yönelik sağlık hizmeti sunumu ve
  4. Yaşam sonu sorunlara yönelik sağlık hizmeti sunumu (palyatif bakım).

Continue reading

Yaşlılık ve İnfeksiyon: Neden Önemlidir?

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli iki sorunuyaşlanan dünya nüfusu ve kronik hastalıklardır. Yaşlanan nüfus sadece sağlık sorunlarını değil, sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Kronik hastalıklar ise, çoğunun inanışlarının aksine, yaşlı ve gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere bütün dünyanın büyük sağlık sorunudur.

Continue reading

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin bugün ile ilgili özet verileri aşağıdadır. Daha once bu sitede sunduğumuz “Kronik Hastalıklar” ile ilgili yazıda da belirttiğimiz gibi başta hipertansiyon olmak üzere tüm kronik hastalıklar dünyanın ve Türkiye’nin en önemli sağlık sorunu olmaya devam etmektedir ve etmeye devam edecektir. Continue reading

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar dünyada tüm ölümlerin %60’ından (36 milyon kişi) sorumludur. Kronik hastalıkları olan kişilerin %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Ölümlerin %50’si 70 yaş ve altındadır. Bu hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm oranları kadın ve erkeklerde eşittir. Amerika Birleşik Devletleri’nde  son raporlar erişkin toplumun yarısında (yaklaşık 130 milyon) bir veya birden fazla kronik hastalık olduğunu göstermektedir. Sağlık harcamalarının %83’ü kronik hastalıklara yapılmaktadır. Continue reading