Category Archives: Kronik hastalıklar

Kronik Hastalıklara Güncel Yaklaşımlar

sonbahar“Institute of Medicine” 2003 yılında yayınladığı “Priority areas for national action, Transforming health care” raporunda sağlık hizmeti sunumunu dört ayrı başlık altında toplamıştır.

  1. Koruyucu sağlık hizmeti sunumu,
  2. Akut sorunlarla ilgili sağlık hizmeti sunumu,
  3. Kronik hastalıklara yönelik sağlık hizmeti sunumu ve
  4. Yaşam sonu sorunlara yönelik sağlık hizmeti sunumu (palyatif bakım).

Continue reading