Yeni kurulan Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği birinci ulusal kongresini 8-11 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya’da düzenledi. Sağlık ve sigorta alanında önemli bir birliktelik gerçekleştirilmiş oldu. SASDER’e bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.

Kongrede sağlık ekonomisi, sağlık politikaları, sağlık yöneticiliği, sağlık sigortası sorunları ve yönetimi, üniversite hastaneleri işletmeciliği gibi önemli sorunlar olan konuların tartışılmasının yanısıra, sağlık sektöründe “değerleri” yaratanlar da unutulmadı. Bilişim teknolojisi, tamamlayıcı sağlık sigortası, tanı ve tedavi merkezleri, iletişim ve medya, kamu hastaneleri birliği gibi konuları içeren çok dolu bir program ilgi ile izlendi.

Bu kongrede bana da sağlık politikalarında bizleri zorlayacak gelişmeleri paylaşma fırsatı verdikleri için kongre düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim faktörler daha da artan bir şekilde tüm dünyada sağlık sektörünü zorlamaya devam ediyor. Ekonomik krizler, sağlık harcamalarındaki kısıtlamalar, kronik hastalıklar, sağlık sisteminin performans düşüklüğü gibi konular her yerde sıklıkla tartışılan konular. Buna ek olarak artık ülkemiz de dahil, hacime dayalı ödeme sistemleri (performans sistemleri) ciddi bir şekilde sorgulanıyor. Yüksek performanslı sağlık sistemi kavramı ön plana geçiyor ve performans değerlendirmesinin hem kurumsal hem de bireysel bazda kalite-değer (value) ölçümü ile yapılması öneriliyor. Bunlara ek olarak birinci basamak sağlık hizmetinin ciddi bir şekilde kuvvetlendirilmesi gereğinde birleşiliyor. Bütün bunlara ek olarak integre sağlık sistemi ve bunun vazgeçilmez bir parçası olan “elektronik sağlık kaydı” (EHR) ile ilgili çalışmalar bütün ülkelerde ön plana çıkıyor. Kongre sunumu sırasında paylaştığım slideları da “Seçme Sunumlar” bölümüne eklemiş bulunuyoruz.

Umarım biz de sağlık sistemimizi daha iyi yerlere taşımak için bilimsel bir yaklaşım ile bu önemli konulara daha tarafsız bir şekilde bakabiliriz.

H. Erdal Akalın

Kaynaklar 

1. David Blumenthal, Driving Health System Transformation, The Commonwealth Fund 2011 International Symposium on Health Care Policy, Washington, D.C., 5 December 2011. 

2. David Blumenthal, M.D., and Jennifer Dixon, MbChB, The Lancet, Oct. 13, 2012 380(9850): 13521357.

3. ME Porter. A strategy for health care reform- Toward a value-based system. New Engl J Med 2009;361:109-112.

4. ME Porter. What is value in health care. New Engl J Med 2010;363:2477-2481.

5. N Soderlund et al. Progress toward value-based health care. Lessons from 12 countries. BCG Perspectives, June 06, 2012 (www.bcgperspectives.com)

You might also like