Category Archives: Sağlık yönetimi

Performans Sistemi: Sorunlar, Öneriler

Sağlık hizmeti sunumunun ana hedefleri, herkeze gerekli ve uygun sağlık hizmetini sunmak, israfı önlemek, ihtiyaç duyulan hizmeti verimli bir şekilde sunmak, verilen hizmetin her düzeyde kalitesini iyileştirmek ve hizmet sunumundaki farklılıkları azaltmak olarak belirlenmiştir.

Continue reading