Category Archives: Sağlık okuryazarlığı

Sağlık Okuryazarlığı: Bir Araştırmanın Sonuçları

IMG_0357 - Version 2

Modern sağlık sistemi, hizmetten yararlananlar ve yararlanacak olanların çoğu için son derecede karmaşık bir yapıdadır. Kişilerin kendileri ve/veya yakınlarının sağlık sorunları ve verilen hizmetle ilgili olarak bilgilenmeleri, sorumluluklarını ve haklarını bilmeleri ve sağlık ile ilgili kararlar verebilmeleri beklenmektedir. Bu beklentilerin gerçekleşmesi ise, kişilerin sağlıkla ilgili konularda bilgi ve yeterlilik sahibi olmaları, yani yeterli düzeyde bir sağlık okuryazarlığına sahip olmaları ile mümkün olabilecektir.

Continue reading

Sağlık Okuryazarlığı: Nedir? Neden Önemlidir?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2012 tarihinde “Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı” düzenledi. Bu toplantıda bana da konunun tanımı ve önemini içeren bir konuşma yapma görevi verildi. Uzun yıllardır bu konunun önemini anlatmaya çalıştığım için büyük bir mutlulukla kabul ettim. Özellikle değişmekte olan sağlık sistemi tüm toplumun sağlık okuryazarlık düzeyinin iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Continue reading