Category Archives: Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar

Geleceğin Antimikrobiyal Tedavi Vizyonu

DSC_0027Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ATDS Çalışma Grubu ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin birlikte düzenledikleri 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri 18-20 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Oldukça ayrıntılı programın açılış konferansını vermemi istediler, benden. Beni düşündükleri ve onurlandırdıkları için çok teşekkür ederim.

Son on yıldır dünyanın en önemli sağlık sorunlarının arasına “antibiyotiklere dirençli bakteriler” sorunu girdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC), Birleşik Krallık Sağlık Başkanı ve dünyanın en önemli ekonomik formu (WEF) yakın bir gelecekte en basit bir infeksiyon hastalığını dahi tedavi edebilecek durumda olamayabileceğimizi bildiren raporlar yayınladılar (3). Bu sorunu aşmak için de büyük bir çaba içine girildi.

Continue reading

“Sıfır İnfeksiyon, Sıfır Tolerans”

 DSC_0017_2Son 50 yılda tüm çabalara rağmen, sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların görülme sıklığı ve önemi hala güncelliğini korumaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye yatan hastaların %5’inde sağlık hizmetine bağlı bir infeksiyon gelişmekte (yaklaşık 2 milyon hasta/yıl) ve bunların 100.000’i ölmektedir. Avrupa CDC kurumu bu oranın AB ülkelerinde biraz daha yüksek olduğunu belirtmekte (%5-10), ancak gerçek görülme sıklıklarının daha fazla olabileceğini vurgulamaktadır. Ülkemizde bu oranlar bilinmemekle birlikte, UHESA verileri (ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI “UHESA” RAPORU ÖZET VERİ. 2012), hiç olmazsa cihaza bağlı infeksiyon oranlarımızın hem ABD, hem de AB ülkelerinden oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Continue reading

İnfeksiyon Hastalıkları ve Antimikrobialler

Bu yıl “European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases”(ECCMID) 27-30 Nisan 2013 tarihleri arasında Berlin’de yapıldı. Yine 10,000 üzerinde katılımın olduğu kongrenin bilimsel programı da oldukça doyurucu idi. Kongrede öğrendiklerimle, infeksiyon hastalıkları ve antimikrobialler dünyasındaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim. Continue reading

İnfeksiyon Kontrol Programlarının Değişen Rolü

Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği’nin son kongresi 12-15 Nisan 2012 tarihlerinde yapıldı. Kongrede konu ile ilgili son gelişmeler gözden geçirildi. Bana da infeksiyon kontrolü programlarının değişen rolü ile ilgili bir konuşma yapma görevi verildi. Kongre kitabında yer alan görüşlerimin bir kısmını sizlere de sunuyorum.

Continue reading