Category Archives: Misafir Yorumcu

Sağlık Kurumlarının Yönetiminin Lideri Hekim Olmalıdır

Prof. Dr. Metin Çakmakçı – Bir sağlık kurumunun lideri, tartışmasız, bir hekim olmalıdır. Bu konuda Batı dünyasında yıllar öncesinde “modern” bir hareket olarak başlamış olan, hekimden profesyonel yöneticiye olan değişim beklenen başarıyı gösteremeyince çoktan geri dönmeye başladı.

 

Halen, örneğin ABD’de hastanelerin çoğunda (%95-96’sında) tepe yönetici olarak tıbbi bir eğitimi olmayan bir profesyonel yönetici olsa da iddialı ve en iyi hastanelerde artık bakış açısı değişmiş durumdadır. Biz şimdi -en azından kamuda- ne yazık ki hekimden profesyonel yöneticiye geçmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki faz farkını burada da kaçırmış olacağız. Continue reading

Hekim ve Profesyonellik

Prof. Dr. İskender Sayek – Tıp eğitiminin yoğun bilgi yükü karşısında, hekim adayının giderek mekanikleşen insancıl özelliklerinden de çok şey yitiren bir etkinliğin uygulayıcısı olmaya başladığı, hastasını dinlemeyen,  ona ve genelde topluma giderek yabancılaşan bir kişilik geliştirmektedir.

 

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitiminde de aynı süreç devam etmektedir. Evrensel ve yerel uygulanan sağlık politikaları hekimlik değerlerinin kaybına yola açmakta ve farklı bir hekim kimliği ortaya çıkarmaktadır.  Bunlara karşın hekimlik değer kaybının önlenmesi önemlidir. Bu nedenle son dönemlerde tıp eğitiminin gerek mezuniyet öncesi gerek mezuniyet sonrası tıp eğitimi içinde profesyonellik yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Continue reading

Misafir Yorumcu-Prof. Dr. İskender Sayek

Sayın Okuyucular/İzleyeciler,

 

Başlarken belirttiğim gibi, zaman zaman bu siteye konularında çok değerli katkılarda bulunmuş bilim adamlarını “misafir yorumcu” olarak davet etmeyi planlıyoruz. Bu davetlerin ilkini sevgili dostum, kardeşim, sınıf arkadaşım Prof. Dr. İskender Sayek’e yaptım, hemen kabul ederek beni çok mutlu etti.

Continue reading