Author Archives: Hakan Aykent

Dört Mevsimler: Hoşçakalın!

Belki hatırlayanlar olacaktır, 2012 yılının başında bu sitedeki yazılarıma “Başlarken” demiştim:

“Yeterince okunacak, izlenecek kitap, site, blog varken neden birisi daha diye sorabilirsiniz. Neden benim bir “blog” yayınladığımı sorgulayabilirsiniz. Belki de yapacak başka işim yoktur, çok fazla boş zamanım vardır!

Ben, çok sevdiğim bir dostumun (sevgili Güler Abla) söylediği gibi “bilgi cimrisi” değilimdir. Tüm bildiklerimi, deneyimlerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyarım. Uzun yıllar uzmanlaştığım iç hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları bilim alanları dışında, sağlık eğitimi, sağlıkta kalite, sağlık ekonomisi, sağlık yönetimi, sağlık okuryazarlığı gibi konularda hem ulusal hem de uluslararası deneyimler kazandım. Bu birikimi paylaşmak istiyorum konuya gönül verenlerle. Onlardan öğrenmek istiyorum farklı deneyimleri, yaklaşımları.”

Continue reading

Vital Directions for Health and Health Care” “Sağlık ve Sağlık Hizmeti İçin Önemli Yönlendirmeler”

Sağlık hizmeti ile ilgili tartışmalar süregelmektedir. Hemen her ülke daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek ve son zamanlarda da toplumun sağlıklı kalmasını sağlayabilmek için yeni arayışlar içine girmektedir. Bu çalışmalar birbirini etkilemekte, her yeni rapor benzer sorunları olan veya olmayan diğer ülkelerin ilgisini çekmektedir.

Konu ile ilgili son rapor 21 Mart 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlandı; “Vital Directions for Health and Health Care: Priorities from a National Academy of Medicine Initiative”! Eski adı ile Institute of Medicine (IoM), yeni adı ile National Academy of Medicine (NAM) tarafından hazırlanan rapor oldukça ilgi çeken konulara değiniyor.

Continue reading

Yaşlanan Doktorlar: Bir hasta güvenliği sorunu mu?

Tüm dünya nüfusunun yaşlandığı bir gerçek. Özellikle gelişmiş toplumlarda ortalama yaşam süresinin uzaması, doğum hızının azalması sonucunda yaşlı nüfusta hızlı bir artış olduğu açık. Bunun bir sonucu da yaşlanan iş gücü olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmekte olan toplumlarda hızla yükselen işsizlik oranları, özellikle de gençlerde, ciddi sorunlar yaratıyor. Bunun bir nedeninin de yaşlanan işgücü olduğu ileri sürülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) doktorların %23’ü 60 yaş ve üstü, İngiltere’de sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısının 50 yaş ve üstü olduğu görülmektedir. Türkiye’de TUIK’in 31 Aralık 2010’da yayınladığı rapora göre doktora derecesi olanların yaklaşık %20’si 55 yaş ve üzerindedir. Bunların büyük bölümünün hekimler olduğu kabul edilmiştir. Bütün bunlar ve benzeri raporlar tüm dünyada yaşlanan bir doktor ve sağlık çalışanı sorunun ile olabileceğine işaret etmektedir.

Continue reading

Kısa, Kısa!!! Önemli Birkaç Başlık……

dsc_4443Kasım ayı bazı konuları hatırlamamız için önemli bir ay. Bunları ve son zamanlarda sunulan bazı rapor ve çalışmaları özetlemeye çalışalım.

Dünya Antibiotik Farkındalık Haftası: İlk kez 2012 yılında Avrupa Birliği tarafından başlatılan hafta, bu yıl 14-20 Kasım tarihleri arasında ikinci kez, “Dünya Antibiotik Farkındalık Haftası” olarak düzenlenen programlarla hatırlanıyor. Tüm dünyada antibiotiklerin uygunsuz ve yaygın kullanımının yol açtığı sorunlar tekrar tartışılıyor. Ülkemizde de antibiotikler hala en fazla tüketilen ilaçlar arasında yer almaktadır. Bunun sonuçları da çok ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. En önemli sorun yaygın kullanım sonucu gelişen bakterial direnç sorunudur. Özellikle sağlık hizmetine bağlı infeksiyonlara neden olan bakterilerin büyük çoğunluğu antibiotiklere dirençli hale gelmişlerdir. Yıllardır tartışmamıza rağmen hala antibiotik kullanımında optimal bir düzeye gelemedik. Antibiotik yönetim programlarının yaygın kullanımının sorunu çözebileceğini gösteren önemli çalışmalar yayınladı. CDC’nin “Antibotik Farkındalık Haftası” ile ilgili sunumunda çok çarpıcı notlar var:

Continue reading